5 TIPS OM DE CREATIVITEIT VAN JE ORGANISATIE EEN BOOST TE GEVEN

Het is een mythe dat de beste innovaties vanzelf “ontstaan” uit de ideeën van een paar creatieve genieën. Veel van de meest succesvolle innovatieve organisaties hebben een gestructureerd ontwerpproces ingevoerd en speciale multidisciplinaire teams samengesteld die zich uitsluitend richten op heruitvinding. Dus, hoe krijg je je ideeën zover dat ze echt impact hebben en waarde creëren voor je klant en organisatie?

Hier zijn 5 praktische tips die je nu kunt implementeren om de creativiteit van je organisatie een boost te geven.

  1. CREATIVITEIT HEEFT EEN STRATEGIE NODIG

Wat is je visie? Waar zie je jouw organisatie over 5 jaar? Bestaat die nog over 10 jaar? Dat is een eerlijke vraag die niet veel organisaties zichzelf echt durven te stellen.

Een concrete innovatieambitie opnemen in je organisatiestrategie is zeer waardevol. Deze ambitie moet de innovatiefocus bepalen en de inspanningen op elkaar afstemmen. Een goede innovatieambitie richt zich niet alleen op hoe je de kern van de organisatie kunt innoveren, maar benadrukt ook het lange termijn perspectief van je organisatie. Op welke trends en klantinzichten moeten we inspelen, en even belangrijk…welke moeten we negeren?

Door van innovatie een expliciet onderdeel van de strategie van je organisatie te maken, laat je zien hoe belangrijk het is voor de hele organisatie en geef je aan dat innovatie iets is dat anders moet worden beheerd dan de dagelijkse gang van zaken. “De bedrijven die volgens ons de sterkste innovatieprestaties hebben geleverd, kunnen een duidelijke innovatieambitie formuleren, hebben de juiste balans gevonden tussen kern-, aangrenzende en transformationele initiatieven in de hele onderneming, en hebben de instrumenten en capaciteiten ingevoerd om die verschillende initiatieven als onderdelen van een geïntegreerd geheel te beheren”. (Nagji & Tuff, Harvard Business Review)

Praktische tip
Denk na over welke trends jouw organisatie de komende 10 jaar zullen beïnvloeden en maak een trendkaart. Hoe zullen ze je bedrijfsvoering beïnvloeden? Ben jij het bedrijf dat de markt dicteert, of word jij straks gedicteerd door de markt?

  1. STEL HET PROBLEEM VAST VOORDAT JE ZOEKT NAAR EEN OPLOSSING

“Als ik een uur had om een probleem op te lossen, zou ik 55 minuten besteden aan het nadenken over het probleem en 5 minuten aan het nadenken over oplossingen.” zei Albert Einstein.

Weet je wat de frustraties van je klant of medewerker zijn? Begrijp je hun behoeften? Als je de tijd neemt om uit te zoeken wat je klanten of werknemers dwars zit, zorg je ervoor dat de oplossingen die je creëert ook echt de problemen oplossen en de behoeften vervullen.

Praktische tip
Stap af en toe eens uit je comfortzone en zoek 30 minuten om met een klant of werknemer te praten. Je zult versteld staan van wat je te weten komt!

  1. CREATIVITEIT KENT GEEN HIËRARCHIE

De beste ideeën komen meestal niet uit de directiekamer. Luisteren naar eerstelijns medewerkers die in direct contact staan met de klant of patiënt kan verrassende en waardevolle inzichten bieden. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat deze mensen zich veilig genoeg voelen om hun ideeën te uiten. En niet alleen eerstelijnsmedewerkers, maar elke medewerker in de organisatie kan waardevolle ideeën aandragen. Werken in multidisciplinaire teams en het samenbrengen van meerdere perspectieven is de sleutel tot het verhogen van de innovativiteit van ideeën.

Praktische tip
Nodig bij brainstormsessies niet alleen de ‘usual suspects’ uit, maar verbreed je groep. Laat ieder lid van de sessie eerst individueel in stilte zijn ideeën opschrijven, en nodig alle leden uit om hun ideeën te delen voordat je verder gaat met het beoordelen van de ideeën. Dit voorkomt een tunnelvisie en het zorgt ervoor dat elke stem telt in plaats van alleen de luidste.

  1. VERKEN MEER!

Denk niet te snel dat je de juiste oplossing hebt gevonden. We zijn van nature geneigd om een grote fan van onze eigen ideeën te worden zodra we ze hebben bedacht en naar buiten hebben gebracht. Jezelf en je team pushen om met veel verschillende oplossingen te komen, verschillende richtingen uit te gaan, verschillende technieken te gebruiken, zal veel meer innovatieve ideeën opleveren dan vasthouden aan de eerste ideeën waar je team mee komt.

Praktische tip
Er zijn veel creativiteitsstimulerende oefeningen. Probeer er een paar, plezier gegarandeerd. Associatief denken is een eenvoudige oefening om mee te beginnen. Associeer het probleem dat je probeert op te lossen met een bepaald merk: bijvoorbeeld Instagram, hoe zouden zij dit probleem oplossen? Denk aan het peer-to-peer netwerkkarakter waar Instagram op gedijt. Je kunt elk teamlid aan een ander bedrijf laten denken, of je probleem koppelen aan een dier, een film of een trend in de sector.

  1. MISLUKKING IS DE WEG NAAR SUCCES

Volgens HBS-professor Clayton Christensen mislukt 95% van alle productinnovaties, en volgens het Startup Genome-rapport mislukt 92% van de startups. Met dit in gedachten, maak die mislukking dus zo goedkoop en snel mogelijk. In plaats van een nieuw idee uit te werken tot aan de implementatie in de markt, om er vervolgens achter te komen dat er geen markt is, bedenk manieren om ideeën zo vroeg mogelijk te valideren met behulp van ‘rapid prototyping’ methoden. Prototyping is gebruikelijk bij productinnovatie en softwareontwerp; prototyping kan echter net zo effectief zijn bij het creëren of verbeteren van diensten. Het ontwerpen van een visuele customer journey is een goede manier om te beginnen.

Praktische tip
Maak een storyboard waarin u elke stap tekent die je klant zal ervaren in de interactie met je nieuwe product of dienst. Dit helpt om je idee concreter te maken, maar het test en controleert ook of je bedachte nieuwe product of dienst zinvol is. Voor nog meer inzicht kun je proberen een klant door je storyboard te leiden om feedback te krijgen.

MASTERCLASS DESIGN THINKING

In onze Masterclass Design Thinking staat jouw persoonlijk ondernemend, analyserend en creatief oplossend vermogen centraal. Ons doel is jouw innovatievermogen te laten groeien door je kennis te laten maken met Design Thinking, een succesvolle methodologie om mensgericht te innoveren, en daarmee de toegevoegde waarde van jezelf, je afdeling en je organisatie te vergroten.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Daria Doets
Email: d.doets@maastrichtuniversity.nl 
Tel. +31 6 483 83 294