LEERGANG DATA ANALYTICS & NEW TECHNOLOGIES

Voor professionals met ambitie

Het aantal én de impact van technologische innovaties die op professionals afkomen, zijn groot. Daar komt bij dat technologische innovaties niet zelden in combinaties voorkomen. Daarom is het van belang dat inzicht wordt gegeven in de afzonderlijke technologische innovaties alsmede hun mogelijke samenhang. De leergang ‘Data Analytics & New Technologies voor professionals’ besteedt aandacht aan de belangrijkste technologische innovaties.

De hoofddoelstelling van deze leergang is verdieping en verbreding van de kennis en vaardigheden van professionals die nieuwe technologieën aan willen wenden om processen efficiënter te maken, om betere informatie voor besluitvorming te krijgen en uiteindelijk bij te willen dragen aan de waardecreatie voor de organisatie.

7 compacte sessies

2 startmomenten: maart en september

Elke 2 weken van 18.30 tot 21.30 uur

Case gedreven en praktijkgericht onderwijs

Professionele docenten met veel praktijkervaring

PE uren te behalen - 21 uren

Thema's: (Fin)tech & Business Control, Robotic Process Automation, Business Intelligence/Power, BI Blockchains/Distributed Ledger Technologie, Data Analytics & Data Visualisatie, Data Design, Machine Learning and Decision Trees, Process Mining, Cyber Security, Privacy & GDPR

MEER INFORMATIE

Check de aparte website over deze leergang