Geschreven door Frans Wilms, trainer en coach in verbindend leiderschap in het online leiderschapsprogramma Patronen doorbreken vanuit Verbinding. Leiderschapsstijlen, je hebt ze in alle soorten en maten. In deze blog schets ik een eenvoudig houvast om focus te houden te midden van de diversiteit aan verschijningsvormen en benamingen. Tevens laat ik de signalen zien, waaraan je elke leiderschapsstijl kunt herkennen. Ik zie twee hoofdvormen van leiderschapsstijlen. De eerste is die waar je uitgaat van je eigen gelijk, je eigen waarheid, je eigen belang. Je legt dit liefst top-down op. De kracht van de leiding is dominant. Dit noem ik managerial leiderschap. De andere is die, waar je gericht bent op het versterken van de kracht van elkaar. Je hebt oog voor meerdere waarheden en geeft ruimte aan professionals om hun vakmanschap in netwerken in te zetten. Dit noem ik verbindend leiderschap. Leiderschapsstijlen Dit onderscheid is algemeen aanvaard. Alleen de benamingen verschillen. Jaap van er Mei maakt het onderscheid in Angelsaksisch en Rijnlands leiderschap. Mariëlle Heijltjes noemt het traditioneel en nieuw leiderschap. Janka Stoker onderscheidt transactioneel en transformationeel leiderschap. Jitske Kramer betitelt het als power en love. Simon Sinek,...

We spreken alumnus Ronald Hillege over wat een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs en voor hem persoonlijk betekenen....

Duurzame inzetbaarheid is een betrekkelijk jong begrip. Het deed zijn intrede rond 2017, toen overheid en werkgevers zich bewust werden van de impact die diverse demografische, economische en technologische ontwikkelingen hebben op de arbeidsmarkt. Zo zorgt dubbele vergrijzing ervoor dat de gemiddelde leeftijd op de werkvloer en de pensioenleeftijd stijgen, wat vraagt om méér aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Maar duurzame inzetbaarheid gaat verder dan fitheid. Digitalisering Door digitalisering en technologische innovaties veranderen diverse beroepen ingrijpend. Het is goed mogelijk dat je takenpakket er over vijf jaar compleet anders uitziet dan vandaag. Sommige beroepen verdwijnen zelfs helemaal, maar er komen ook nieuwe functies bij. De vraag is dan ook niet zozeer of je fit bent, maar of je nog ‘fit for the job’ bent. Duurzame inzetbaarheid betekent dus naast gezondheid en welzijn om goed te blijven functioneren ook dat je over de juiste competenties en motivatie beschikt om je...

De wereld verandert zo snel en ingrijpend, dat er zelfs wordt gesproken van een verandering van tijdperk, in plaats van een tijdperk van veranderingen. Technologische vernieuwingen als het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en big data zijn de belangrijkste aanjagers van al deze veranderingen. Door onder meer automatisering en robotisering verdwijnt de komende jaren veel laagopgeleid werk. Maar ook werk waarvoor een hogere opleiding is vereist verandert door technologische ontwikkelingen. Omdat computers en algoritmes de simpele taken van ons overnemen, krijgt werk niet alleen nadrukkelijker een technologische component, maar wordt het werk dat we zelf doen bovendien steeds complexer. Daardoor worden er steeds hogere eisen gesteld aan werknemers en zul je in de toekomst over andere competenties moeten beschikken dan nu. Deze zogenaamde ‘21st century skills’ oftwel 21e eeuwse vaardigheden slaan op de capaciteiten en leereigenschappen die nodig zijn om in deze eeuw succesvol te zijn en blijven. Zo zal de behoefte...