Welke misleidende overtuigingen heb jij als leider ? Welke patronen houd je hiermee in stand? En het belangrijkste: hoe kun je deze doorbreken? Donderdag 24 maart vond een Afternoon Tea & Talent-event plaats. In een interactieve online masterclass nam Frans Wilms, expert op het gebied van leiderschap en verandering, ons mee in de 5 hardnekkige denkfouten die de meeste leidinggevenden maken. Mythes en denkfouten Om te beginnen zijn er vier mythes waarin veel leiders rotsvast geloven. Ten eerste, dat ze het best wel goed doen in vergelijking met collega’s. Ten tweede dat hun invloed maar beperkt is. Ten derde dat ze echt zichzelf moeten kunnen zijn en hun emoties moeten kunnen tonen, tot slot dat het haast onmogelijk is om overtuigingen en gedrag te veranderen. Deze aannames resulteren in vijf denkfouten, namelijk: 'Met een betere Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus krijgen we ook complexe vraagstukken getackeld’ ‘Mijn medewerkers zijn er nog niet aan toe’ ‘Ik moet...

Hoe implementeer je succesvol een digitale strategie? Wat zijn de valkuilen? En wat is het gevaar van té veel vertrouwen op algoritmen? Op die vragen krijgen we antwoord van Etienne Fouarge, medeoprichter en directeur van data-consulting bedrijf LARKinfolab en Roman Briker, Assistant Professor in Organisational Behaviour & HRM bij Maastricht University School of Business and Economics. “In dit digitale tijdperk, heeft praktisch elk bedrijf een digitale strategie nodig. Digitalisering kan de bestaande bedrijfsvoering ondersteunen om bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsprocessen te verbeteren, zoals de zelfscankassa’s in supermarkten. Maar vaak leiden nieuwe technologieën tot compleet nieuwe businessmodellen, die een hele sector wakker schudden. Denk aan Picnic met zijn bezorgservice, dat geen fysieke vestigingen heeft en voor disruptie in het supermarktlandschap heeft gezorgd”, begint Fouarge. Uitvoering strategie bepalende factor “Bestaande bedrijven worden door digitalisering gedwongen hun businessmodel op de schop te nemen. Die overgang van een klassieke naar een digitale omgeving, vraagt ook om een cultuuromslag. Het...

‘Command & control’ is een leiderschapsstijl die niet meer past binnen de moderne organisatie. In deze podcast gaat Glenn van der Burg gaat in gesprek met Mariëlle Heijltjes over leiderschap en de behoefte aan de menselijke maat in organisaties. De mens doet ertoe We hebben een rol gedefinieerd hoe je je binnen een organisatie moet gedragen. Dat is niet altijd menselijk. We kijken te instrumenteel en oordelen vaak te snel. Zo’n oordeel kan kwetsend of denigrerend zijn. Het is zaak mensen bewust te maken van die dynamiek, vindt Mariëlle Heijltjes – Hoogleraar Organisatiegedrag bij Maastricht University en Executive Director van UMIO. De mens centraler stellen binnen de organisatie is haar drive. Dan gaat het om simpele dingen als hoe praten we met elkaar en wat is de impact van wat ik zeg? Het zijn die basale, intermenselijke processen die de kern vormen. Beste leider, ken de impact van je gedrag! Welk gedrag laat je...

Het is een mythe dat de beste innovaties vanzelf "ontstaan" uit de ideeën van een paar creatieve genieën. Veel van de meest succesvolle innovatieve organisaties hebben een gestructureerd ontwerpproces ingevoerd en speciale multidisciplinaire teams samengesteld die zich uitsluitend richten op heruitvinding. Dus, hoe krijg je je ideeën zover dat ze echt impact hebben en waarde creëren voor je klant en organisatie? Hier zijn 5 praktische tips die je nu kunt implementeren om de creativiteit van je organisatie een boost te geven. CREATIVITEIT HEEFT EEN STRATEGIE NODIG Wat is je visie? Waar zie je jouw organisatie over 5 jaar? Bestaat die nog over 10 jaar? Dat is een eerlijke vraag die niet veel organisaties zichzelf echt durven te stellen. Een concrete innovatieambitie opnemen in je organisatiestrategie is zeer waardevol. Deze ambitie moet de innovatiefocus bepalen en de inspanningen op elkaar afstemmen. Een goede innovatieambitie richt zich niet alleen op hoe je de kern van...

Managen en leidinggeven op afstand brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. Eerder hebben we het al gehad over de afweging tussen loslaten en grenzen stellen. Nu komt daar een extra dimensie bij: een crisissituatie zoals de COVID-19 pandemie. En, aldus Frans Wilms, Trainer Leiderschap en Verandering, "juist in een crisis is het nodig verbindend leiderschap toe te passen". Tijdens een recente, zeer goed bezochte WebTalks sessie stond Frans Wilms stil bij verschillende aspecten van verbindend leiderschap om antwoord te geven op de prangende vraag "hoe kunnen we leidinggeven met voldoende rust en ruimte en zonder verlies van richting of resultaat?". ESSENTIEEL IN TIJDEN VAN VERANDERING De behoefte aan verbindend leiderschap is groot in meerdere aspecten van de rol van de leider. In de directe omgeving, waar de dynamiek, onzekerheden en complexiteit een belangrijke rol kunnen spelen. In een netwerk, waar je op zoek bent naar robuuste samenwerking met partners. In de...

“Ik vind het heel belangrijk om te blijven investeren in mezelf. Daarvoor volg ik cursussen om nieuwe inzichten op te doen. In de praktijk handel ik vooral vanuit mijn eigen ervaring en wat ik denk dat goed is, maar soms is het fijn om van experts te leren, maar ook van ervaringen van anderen, met soortgelijke uitdagingen. Deze nieuwe kennis en ervaringen kan ik dan weer inzetten in mijn dagelijkse praktijk.” HANDELEN VANUIT VERSCHILLENDE PERSPECTIEVEN Valerie Houlihan heeft deelgenomen aan de masterclasses Effectief leiderschap en Verandermanagement en deelt in dit openhartige gesprek graag haar ervaringen. Valerie is Manager Solutions Accounting & Reporting bij NN Investment Partners en is leidinggevende van 16 medewerkers, verdeeld over 2 afdelingen. "Sinds 2019 geef ik leiding aan een tweede afdeling, die heel anders is dan de eerste en waarbij dezelfde aanpak niet werkte. De mensen hadden een andere achtergrond en een andere bedrijfscultuur, die ik niet gewend was....

“Wie ben ik en wat kan ik doen om me persoonlijk verder te ontwikkelen. Ik had sterk de behoefte om dit verder te onderzoeken. Na wat gebeurtenissen in het verleden was ik wat onzeker geworden over mijn leiderschap en vroeg me af of mijn manier van communiceren wel het juiste effect had. Een collega van mij had zich al ingeschreven voor de cursus Effectief leiderschap en het leek mij een goed idee om aan te sluiten.” Aan het woord is Patricia Adriaanse. Patricia is manager bij de Meander Groep en zij geeft leiding aan 5 teams. Het betreft begeleiders van kleinschalige woonunits voor ouderen en activiteitenbegeleiders. EEN FIJNE GROEP “Ik voelde me meteen heel prettig en veilig in de groep van cursisten. Het was fijn werken met de docenten van de cursus. Ze namen de tijd om te luisteren naar onze ervaringen en om onze vragen te beantwoorden. Er werd flexibel en goed ingespeeld...

Geschreven door Frans Wilms, trainer en coach in verbindend leiderschap in het online leiderschapsprogramma Patronen doorbreken vanuit Verbinding. Leiderschapsstijlen, je hebt ze in alle soorten en maten. In deze blog schets ik een eenvoudig houvast om focus te houden te midden van de diversiteit aan verschijningsvormen en benamingen. Tevens laat ik de signalen zien, waaraan je elke leiderschapsstijl kunt herkennen. Ik zie twee hoofdvormen van leiderschapsstijlen. De eerste is die waar je uitgaat van je eigen gelijk, je eigen waarheid, je eigen belang. Je legt dit liefst top-down op. De kracht van de leiding is dominant. Dit noem ik managerial leiderschap. De andere is die, waar je gericht bent op het versterken van de kracht van elkaar. Je hebt oog voor meerdere waarheden en geeft ruimte aan professionals om hun vakmanschap in netwerken in te zetten. Dit noem ik verbindend leiderschap. Leiderschapsstijlen Dit onderscheid is algemeen aanvaard. Alleen de benamingen verschillen. Jaap van er Mei maakt het onderscheid in Angelsaksisch en Rijnlands leiderschap. Mariëlle Heijltjes noemt het traditioneel en nieuw leiderschap. Janka Stoker onderscheidt transactioneel en transformationeel leiderschap. Jitske Kramer betitelt het als power en love. Simon Sinek,...

We spreken alumnus Ronald Hillege over wat een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs en voor hem persoonlijk betekenen....

Duurzame inzetbaarheid is een betrekkelijk jong begrip. Het deed zijn intrede rond 2017, toen overheid en werkgevers zich bewust werden van de impact die diverse demografische, economische en technologische ontwikkelingen hebben op de arbeidsmarkt. Zo zorgt dubbele vergrijzing ervoor dat de gemiddelde leeftijd op de werkvloer en de pensioenleeftijd stijgen, wat vraagt om méér aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Maar duurzame inzetbaarheid gaat verder dan fitheid. Digitalisering Door digitalisering en technologische innovaties veranderen diverse beroepen ingrijpend. Het is goed mogelijk dat je takenpakket er over vijf jaar compleet anders uitziet dan vandaag. Sommige beroepen verdwijnen zelfs helemaal, maar er komen ook nieuwe functies bij. De vraag is dan ook niet zozeer of je fit bent, maar of je nog ‘fit for the job’ bent. Duurzame inzetbaarheid betekent dus naast gezondheid en welzijn om goed te blijven functioneren ook dat je over de juiste competenties en motivatie beschikt om je...

De wereld verandert zo snel en ingrijpend, dat er zelfs wordt gesproken van een verandering van tijdperk, in plaats van een tijdperk van veranderingen. Technologische vernieuwingen als het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en big data zijn de belangrijkste aanjagers van al deze veranderingen. Door onder meer automatisering en robotisering verdwijnt de komende jaren veel laagopgeleid werk. Maar ook werk waarvoor een hogere opleiding is vereist verandert door technologische ontwikkelingen. Omdat computers en algoritmes de simpele taken van ons overnemen, krijgt werk niet alleen nadrukkelijker een technologische component, maar wordt het werk dat we zelf doen bovendien steeds complexer. Daardoor worden er steeds hogere eisen gesteld aan werknemers en zul je in de toekomst over andere competenties moeten beschikken dan nu. Deze zogenaamde ‘21st century skills’ oftwel 21e eeuwse vaardigheden slaan op de capaciteiten en leereigenschappen die nodig zijn om in deze eeuw succesvol te zijn en blijven. Zo zal de behoefte...