CARLA HAELERMANS

Carla Haelermans is universitair hoofddocent onderwijseconomie bij het  Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) van de Maastricht University School of Business and Economics (SBE).

Haar belangrijkste onderzoeksinteresses liggen in onderwijseconomie en arbeidseconomie en ongelijkheid. Ze heeft behoorlijk wat werk verricht op het gebied van de effectiviteit van ICT-hulpmiddelen in het onderwijs, ouderbetrokkenheid bij onderwijs, efficiëntie van onderwijs en de effectiviteit van onderwijs en arbeidsmarktbeleid.

Carla is betrokken bij verschillende evaluatiestudies in het onderwijs, met aandacht voor onderwerpen als de effectiviteit van ICT-tools in het secundair onderwijs voor wiskunde en alfabetisering, de effectiviteit van zomerscholen en actief arbeidsmarktbeleid, zoals omscholingsprogramma’s.

Ook was ze als initiator en onderwijsdirecteur betrokken bij de Master of Evidence Based Innovation in Teaching, een onderzoeksgerichte master voor leraren. Verder is ze een van de twee landelijke coördinatoren van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) voor het Nederlands Initiatief voor Onderwijsonderzoek (NRO; onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO) en is ze de PhD-directeur en lid van het MT van de Graduate School of Business and Economics (GSBE) van SBE.

FAST FACTS