Welke competenties maken jou aantrekkelijk voor werkgevers?

Het werken aan je competenties vergroot je kansen en waarde op de arbeidsmarkt. Maar naar welke specifieke competenties gaat de voorkeur van werkgevers eigenlijk uit? Wat zoeken zij in sollicitanten?

Precies die vraag beantwoordden Bas Aarts en Annemarie Künn-Nelen van Maastricht University in hun onderzoek Employability; the employers’ perspective, waarin 1135 werkgevers uit verschillende sectoren werden ondervraagd. De resultaten daarvan kunnen ook jou helpen aantrekkelijk te worden of blijven voor je nieuwe of huidige werkgever.

Competentiegebieden

De onderzoekers maken onderscheid tussen 5 competentiegebieden:

  • Beroepsspecifieke kennis
  • Analytische vaardigheden
  • Sociale vaardigheden
  • Attitudes en innovatief vermogen
  • Competenties voor een leven lang leren

Je baankansen worden voor een groot deel bepaald door je beroepsspecifieke kennis. Competentieontwikkeling op dat vlak is dus belangrijk, maar zeker niet meer toereikend. De competentiegebieden 2 tot en met 5 blijken ook erg belangrijk.

Belangrijkste specifieke competenties

Elk competentiegebied bestaat uit een aantal specifieke competenties, waarvan we omwille van de bondigheid van dit artikel alleen de belangrijkste noemen. 56% van de werkgevers vindt het probleemoplossend vermogen de belangrijkste analytische vaardigheid. Van de sociale vaardigheden zijn samenwerking en communicatieve vaardigheden de belangrijkste. Met 41% is flexibiliteit de belangrijkste vaardigheid binnen competentiegebied 4, gevolgd door aanpassingsvermogen. Een op de drie werkgevers vindt eigen initiatief de belangrijkste competentie van alle vaardigheden die nodig zijn in het kader van een leven lang leren, gevolgd door zelfreflectie.

Samenhang competenties

Er is een interessante interactie gaande tussen de verschillende competentiegebieden. De belangrijkste conclusie is dat je kansen om te worden aangenomen stijgen als je werkt aan je competentieontwikkeling. Beschik je over gevorderde beroepsspecifieke kennis? Dan stijgen je baankansen met 12,2% als je je analytische vaardigheden (competentiegebied 2) opkrikt van beperkt naar gemiddeld en zelfs met 18,2% als je ze weet op te vijzelen naar een gevorderd niveau.

Een andere conclusie die kan worden getrokken, is dat iemand met gevorderde beroepsspecifieke kennis en beperkte analytische vaardigheden 5% minder kans op een baan heeft dan iemand met gemiddelde beroepsspecifieke kennis en gevorderde analytische vaardigheden. Werkgevers hechten dus meer waarde aan de combinatie van beroepsspecifieke kennis met analytische vaardigheden dan aan beroepsspecifieke kennis alléén. Diezelfde wisselwerking geldt ook voor sociale vaardigheden (competentiegebied 3). Analytische en sociale vaardigheden hebben dus een compenserend effect op een ‘gebrek’ aan beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Tot slot

Hoe vertalen we de resultaten van het onderzoek nu naar een ontwikkeladvies? Hoewel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden het hoogst worden aangeslagen door werkgevers, zoeken ze vooral naar een combinatie hiervan met andere competentiegebieden. Werken aan je competentieontwikkeling vergroot dus altijd je inzetbaarheid.

In dit licht van de onderzoeksresultaten is het goed om te weten dat de genoemde competentiegebieden stuk voor stuk geïntegreerd zijn in de masterclasses van UMIO.

Zorg dat je je competenties blijft ontwikkelen en vergroot je waarde op de arbeidsmarkt!
Wil je weten welke masterclass het beste aansluit bij jouw individuele ontwikkelbehoefte? Wij voorzien je graag van advies.

Overzicht van alle Masterclasses in Management.