Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een betrekkelijk jong begrip. Het deed zijn intrede rond 2017, toen overheid en werkgevers zich bewust werden van de impact die diverse demografische, economische en technologische ontwikkelingen hebben op de arbeidsmarkt. Zo zorgt dubbele vergrijzing ervoor dat de gemiddelde leeftijd op de werkvloer en de pensioenleeftijd stijgen, wat vraagt om méér aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Maar duurzame inzetbaarheid gaat verder dan fitheid.

Digitalisering

Door digitalisering en technologische innovaties veranderen diverse beroepen ingrijpend. Het is goed mogelijk dat je takenpakket er over vijf jaar compleet anders uitziet dan vandaag. Sommige beroepen verdwijnen zelfs helemaal, maar er komen ook nieuwe functies bij. De vraag is dan ook niet zozeer of je fit bent, maar of je nog ‘fit for the job’ bent. Duurzame inzetbaarheid betekent dus naast gezondheid en welzijn om goed te blijven functioneren ook dat je over de juiste competenties en motivatie beschikt om je werk goed te blijven doen.

Als je duurzaam inzetbaar bent, plukken jij en je werkgever daar de vruchten van. Een groeiend aantal werkgevers maakt dan ook serieus werk van duurzame inzetbaarheid. Maar het is op de eerste plaats je eigen verantwoordelijkheid.

Hoe ga jij om met jouw duurzame inzetbaarheid?

In welke functie en sector je ook actief bent – en in welke fase van je loopbaan je ook verkeert, je wilt tot aan je pensioen inzetbaar blijven. Daarvoor zul je je heel je werkzame leven moeten blijven ontwikkelen. Wie niet continu bijleert, mist vroeg of laat de kennis, vaardigheden of competenties die nodig zijn om zijn beroep te kunnen uitoefenen. Die continue ontwikkeling komt ten goede aan je werkplezier, gezondheid en productiviteit.

Naast vakspecifieke kennis en vaardigheden neemt vooral het belang van zogenaamde ‘21st century skills’, of 21e-eeuwse vaardigheden, toe. Het gaat dan om algemene vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossend vermogen en sociale competenties.

Duurzame inzetbaarheid: gedeelde verantwoordelijkheid

De meeste werknemers zijn zich er terdege bewust van dat ze zelf de regie moeten nemen over hun loopbaan en zelf verantwoordelijk zijn voor hun inzetbaarheid. Niemand kent je loopbaanwensen en ontwikkelbehoefte immers beter dan jijzelf. Organisaties zijn zich op hun beurt ervan bewust dat, om wendbaar te blijven, ze moeten investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Het gros van de werkgevers biedt medewerkers dan ook de ruimte om aan hun ontwikkeling te werken, zowel tijdens het werk als daarbuiten. Klop dan ook gerust met je ontwikkelvraag aan bij je direct leidinggevende of HR-manager.

Ons aanbod

De 21e-eeuwse vaardigheden nemen een centrale plek in ons aanbod van masterclasses in management.
Onze programma’s komen tegemoet aan de leer- en ontwikkelbehoeften van zowel individuen als organisaties. Of je nu meer uit jezelf en je team wilt halen, veranderprocessen in goede banen wilt leiden of je innovatief vermogen wilt versterken: wij hebben de masterclass in huis dat jou verder helpt in je ontwikkeling.

Overzicht van alle Masterclasses in Management.