DE VERANDERENDE ROL VAN DE LEIDER

‘Command & control’ is een leiderschapsstijl die niet meer past binnen de moderne organisatie. In deze podcast gaat Glenn van der Burg gaat in gesprek met Mariëlle Heijltjes over leiderschap en de behoefte aan de menselijke maat in organisaties.

De mens doet ertoe

We hebben een rol gedefinieerd hoe je je binnen een organisatie moet gedragen. Dat is niet altijd menselijk. We kijken te instrumenteel en oordelen vaak te snel. Zo’n oordeel kan kwetsend of denigrerend zijn. Het is zaak mensen bewust te maken van die dynamiek, vindt Mariëlle Heijltjes – Hoogleraar Organisatiegedrag bij Maastricht University en Executive Director van UMIO. De mens centraler stellen binnen de organisatie is haar drive. Dan gaat het om simpele dingen als hoe praten we met elkaar en wat is de impact van wat ik zeg? Het zijn die basale, intermenselijke processen die de kern vormen.

Beste leider, ken de impact van je gedrag!

Welk gedrag laat je als leider zien in je interactie met een ander? Dat is cruciaal in hoe je als leider een organisatiecultuur vormt. Persoonlijk is Mariëlle betrokken bij de programma’s van UMIO waarbij de impact van het gedrag van een leider een verschil kan maken. Bij UMIO heeft zij ook afgeleerd om enkel op een academische manier over leiderschap te praten, met alle details die daarbij horen. In plaats daarvan gebruikt zij wat ze heeft geleerd uit wetenschappelijk onderzoek als bril om naar de praktijk te kijken en leert ze ook anderen door die bril te kijken.

De illusie van beheersbaarheid

Het ‘command & control’ model is een erfenis van de industriële revolutie en past niet meer binnen de huidige samenleving en moderne organisaties. Het levert een illusie van beheersbaarheid op. Je moet het idee dat alles te plannen en controleren is loslaten. Bepaalde systemen zorgen, vooral in grote organisaties, voor een zekere orde. Maar je moet de relativiteit van die systemen onder ogen durven zien. De moderne leiderschapsrol is in wezen paradoxaal: de controle blijft, maar je moet ook openstaan voor de verandering die continu gaande is, aldus Mariëlle Heijltjes.

Wilt u het hele interview terug horen? Beluister dan de podcast op UMIO Prime:

https://umio-prime.nl/the-changing-role-of-the-leader/