STAP-BUDGET

Subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling

Ben jij ook overtuigd van de noodzaak van een Leven Lang Ontwikkelen? Kies dan je opleiding of masterclass en vraag € 1000 subsidie aan bij de overheid. Deze subsidie heet STAP: STimulering Arbeidsmarkt Positie.

KOM IK IN AANMERKING?

Je komt in aanmerking voor het STAP-budget als je aan de volgende criteria voldoet:

LEEFTIJD

Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.

FINANCIERING

Je ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijsfinanciering.

VERZEKERING

Je bent een burger van de EU of een familielid van een Unieburger én je bent in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voorafgaand aan de aanvraag ten minste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen.

WERK

Je bent in loondienst, ondernemer of werkzoekende (in Nederland).

BUDGET

Je hebt dit jaar nog geen STAP-budget ontvangen en er is vanuit de overheid nog budget beschikbaar.

START

Je programma start minimaal 4 weken na je subsidieaanvraag en uiterlijk binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak van 2 maanden.

HOE WERKT HET?

STAP 1

Stap 1

INSCHRIJVEN

Je schijft in voor een masterclass/opleiding die in aanmerking komt. Check de voorwaarden bij de programmacoördinator.

STAP 2

Stap 2

AANMELDBEWIJS

Vraag het aanmeldbewijs aan bij inschrijving. Dit heb je nodig om je aanvraag voor het STAP-budget in te dienen bij UWV.

STAP 3

Stap 3

START AANVRAAG

Na ontvangst van het aanmeldbewijs, start je de aanvraag voor de subsidie via het STAP-portaal: stapuwv.nl

STAP 4

Stap 4

BEVESTIGING

Binnen vier weken na de aanvraag krijg je te horen of de subsidie wordt toegekend.

STAP 5

Stap 5

SUBSIDIEVERLENING

De subsidie wordt pas definitief verleend als je het programma volgens de voorwaarden hebt afgerond en je een bewijs van deelname, certificaat of diploma hebt ontvangen.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wil je meer weten over de exacte voorwaarden en procedures, kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

AANVRAAGPERIODES

Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode STAP-budget. Is het budget  op? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode, mits je voldoet aan de voorwaarden. Bij inloggen op de website stapuwv.nl/stap zie je direct hoeveel budget er nog beschikbaar is.

Let op!

Aanvragen moeten minimaal 4 weken voor aanvang van de opleiding ingediend worden.

De opleiding dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de aanvraagperiode te starten.

  • 2 januari – deze aanvraagdatum is vervallen, klik hier voor meer info
  • 28 februari – voor startdata van april tot eind juli
  • 1 mei – voor startdata van juni tot eind september
  • 3 juli – voor startdata van augustus tot eind november
  • 4 september – voor startdata van oktober tot eind januari
  • 1 november – voor startdata van december  tot eind maart

Heb je nog vragen, mail dan naar info@umio.nl