Maak een succes van digitale transformatie in jouw organisatie

Het digitale landschap waarin we leven is snel en voortdurend in beweging. Effectief reageren op deze veranderingen kan voor veel organisaties een uitdaging zijn. Hoewel het duidelijk is dat er binnen je organisatie digitale veranderingen moeten plaatsvinden om voorop te blijven lopen en concurrerend te blijven, is het gemakkelijker gezegd dan gedaan om dat doel te verwezenlijken en de digitale transformatie tot een succes te maken. Maar wat is digitale transformatie nu precies?

Dominik Mahr, hoogleraar digitale innovatie en marketing aan de UM en wetenschappelijk directeur van de Service Science Factory (SSF) van UMIO, identificeert digitale transformatie als een manier, waarmee bedrijfsleven, de markt en de maatschappij tegemoet kunnen komen aan de veranderende eisen van nieuwe bedrijfsprocessen, modellen en organisatiecultuur, door gebruik te maken van digitale technologie en gegevens.

Inzicht in de redenen waarom bepaalde digitale transformaties slagen, terwijl er tegelijkertijd zoveel mislukken, kan een kritisch stuk van de digitale transformatiepuzzel zijn. Dominik deelt zijn inzicht in hoe de weg te effenen voor een vlotte digitale transformatie.

OMHELS DE VERANDERING ALS EEN KANS

Alle organisaties, groot en klein, hebben te maken met digitale transformatie, maar de manier waarop dit gebeurt moet wel in het juiste tempo voor de organisatie gebeuren. Er is helaas geen one-size-fits-all oplossing. Het erkennen van wat goed is voor de organisatie en het zien van de verandering als een kans, is een belangrijke mindset om aan te nemen.

STEL JEZELF DEZE VRAGEN

Om een beter inzicht te krijgen in wat er op dit gebied nodig is, adviseert Dominik om enkele kritische vragen te stellen over de grootste veranderingen die in de organisatie plaatsvinden.

 • Wat zijn de meest relevante technologieën voor je organisatie?
 • Wat zijn de grootste veranderingen die invloed hebben op je klanten?
 • Wat zijn de grootste datakansen voor je organisatie?
 • Welke technologieën kunnen helpen bij het werk van je medewerkers?
 • Wat zijn de grootste veranderingen die momenteel plaatsvinden in jouw branche?
 • Het identificeren van deze uitdagingen maakt duidelijk wat de belangrijkste aandachtsgebieden moeten zijn.


TWEE VERSCHILLENDE DENKWIJZEN ONDER ÉÉN DAK

Een van de grootste uitdagingen voor organisaties is het beheren van tegenstrijdige sets van prioriteiten en scenario’s.  Aan de ene kant is het belangrijk om op creatieve en experimentele wijze producten en cultuur te innoveren, maar dit moet gebeuren in combinatie met een efficiënte bedrijfsvoering. Dit zijn twee totaal verschillende denkwijzen die onder één dak moeten worden gebracht. Het vinden van een manier om beide mindsets de ruimte te geven om naast elkaar te bestaan en te floreren kan de juiste omgeving bieden om digitale transformaties te laten slagen.

VIJF BELANGRIJKE COMPONENTEN VOOR SUCCES

Dominik identificeert 5 belangrijke componenten voor een succesvolle digitale transformatie:

 1. Creëer urgentie voor digitale transformatie urgentie en een bijbehorende strategie
 2. Leiders die technisch onderlegd zijn en het experimenteren ondersteunen
 3. Bewustwording van digitale bedrijfsmodellen en doorzettingsvermogen bij de implementatie
 4. Bijscholing van personeel/werknemers en terbeschikkingstelling van digitale hulpmiddelen
 5. Ervaring overdragen en inspiratie opdoen bij externe partners


CRUCIALE VAARDIGHEDEN VOOR WERKNEMERS

Zoals het gezegde luidt: “de technologie is slechts zo goed als de gebruiker”. Onderzoek toont aan dat het loont om de juiste vaardigheden bij de medewerkers te ontwikkelen en een gezamenlijk doel te creëren. Zo kan een digitale verandering binnen een organisatie tot succes leiden.

Dominik schetst de stappen die kunnen leiden tot een succesvolle digitale adoptie door de medewerkers:

 • Geef een richting/doel/visie voor de transformatie en ontwikkeling
 • Biedt mogelijkheden voor werknemers om te leren: individueel van digitale platforms en sociaal door middel van praktijkcommunities.
 • Neem deel aan werkgerelateerde innovatieprojecten met gestructureerde creativiteit
 • Beloon team- en individuele inzet

 

Vind jij het nog lastig om de mogelijkheden van digitale transformatie te zien? Is het voor jou niet helder welke kansen er zijn, welke je kunt grijpen en hoe je verschillende initiatieven prioriteert?
Dan is de masterclass Digitale Transformatie wellicht iets voor jou.