Effectief leiderschap begint bij jezelf

Hoe vergroot je je effectiviteit als leider? Hoe makkelijk pas je je gedrag aan? Wie ben je eigenlijk en waarom doe je wat je doet?

Een spannend traject

Ook voor ervaren kerndocente Drs. Micole Smits is het elke keer weer spannend om met een groep cursisten dergelijke vragen te verkennen in de masterclass Effectief Leiderschap. Micole is een zeer ervaren coach/docent in executive education met als kernexpertise verandermanagement, individuele-, (werk)relatie-, team en organisatieontwikkeling, leiderschap en (interculturele) interactie. Ze heeft een duidelijke visie op leiderschap, met als motto “First connect, then lead”.
“We kijken vooral naar de dynamiek van de persoon: hoe kijk je naar de mensen (medewerkers) en welke rol speel je zelf in het patroon van interactie. Het draait om het leiden van jezelf, je team en de organisatie. In de cursus ontwikkel je het vermogen om te kiezen, uit je patroon te stappen en daarmee je gedrags- en oplossingsreportoire uit te breiden.” Naast de persoon, is ook het groepsproces tussen de deelnemers een krachtige bron van leren. De derde bron waaruit wordt geput is de professionele context waarbinnen de deelnemer acteert. Op deze manier komt er een leerproces op gang waarin persoonlijke en professionele ontwikkeling elkaar versterken. Dit wordt aangevuld met een individuele coaching waarin wordt ingegaan op de vraag van een deelnemer. Bijvoorbeeld het opruimen van blokkades, maar ook het bewust worden van eigen kwaliteiten.

Automatische denkpatronen doorbreken

Als cursist word je voortdurend uitgedaagd: wat is je automatische denkpatroon en wat zou er mogelijk zijn als je handelt vanuit andere denkpatronen. De groepsinteractie speelt hierbij een belangrijke rol en daarom wordt er vanaf het begin gewerkt aan het creëren van een veilige omgeving. De werkwijze en interactie binnen de groep dient daarbij meteen als model voor de eigen aanpak na de cursus onder het motto: delen waar je tegenaan loopt.

Het zijn trouwens niet alleen de deelnemers die worden uitgedaagd: Micole neemt als coach zelf voluit deel aan het proces en beleeft elke keer ook weer haar eigen uitdagingen en leermomenten.
“We werken er naartoe dat de deelnemers in de gaten krijgen welke patronen ze creëren, dat ze durven te experimenteren, uit hun patronen te komen en de impact daarvan waarnemen. Ook leren ze waarderend kijken: wat drijft de medewerker? In plaats van te vragen: wat belemmert jou? Als leidinggevende in een complexe veranderlijke omgeving is het belangrijk dat je van perspectief kunt wisselen. Verder leren we de deelnemers ook systemisch te kijken naar een situatie: wat is de relatie van de onderdelen met het geheel en met elkaar?”

Succesvoller acteren

Vertaald in concrete resultaten komt het erop neer de relaties op ’t werk en de onderlinge samenwerking verbeteren. De leider is zich bewust van zijn impact en is congruent: zijn intentie komt overeen met wat hij doet. Kortom: succesvoller acteren door ander gedrag te vertonen. “In drie dagen gebeurt er heel veel. Het gaat vaak verder dan de verwachtingen van de deelnemers. Meestal boven verwachting, haha.”

Cursisten Wim Goossens en Ruud Nouwens kunnen het alleen maar beamen.

Wim: “De cursus levert vooral herkenning op, je kunt dingen een naam geven. Je leert je eigen reactie waar te nemen en te benoemen als je in een situatie wordt getriggerd. Als je kunt duiden wat je voelt, helpt dat om effectief te kunnen handelen. De theoretische achtergrond die je opdoet levert je aanvullende handvatten om je eigen gedrag te duiden en dus te kunnen aanpassen.”
Ruud vult aan: “Door de goede mix van theorie en praktijk is het geleerde ook makkelijk in de eigen situatie toe te passen. Het begint ermee dat je het al in de cursus zelf doet. Hoe je in de groep met elkaar omgaat dient als het ware als model. Belangrijk is daarbij dat er al vanaf de start van de cursus een veilige omgeving wordt gecreëerd met duidelijke afspraken en spelregels over hoe we respectvol met elkaar omgaan. Het zorgt voor een goede band binnen de groep – zelfs binnen de 2,5 dag van deze cursus – die het leerproces ten goede komt.”

Individuele coaching

Wim: “Het individuele coaching gesprek dat deel uitmaakt van de cursus is een goede aanvulling op het groepsproces. Het stimuleert de zelfreflectie en kan zelfs bevrijdend werken. Ondanks de nadruk op soft skills wordt het gelukkig nooit zweverig, maar blijft het praktisch”.
Over de vraag of ze met deze cursus hun doelen hebben bereikt, hoeven Wim en Ruud niet na te denken: als uit één mond klinkt een overtuigend “Ja!”

Tot slot gaat Micole nog even in op de vraag wie er allemaal voordeel kan hebben van deze cursus: ”je kunt hier veel aan hebben als je in complexe omgevingen functioneert, als het creëren en vormen van relaties essentieel is voor je effectiviteit en als je merkt dat je persoonlijke invloed en impact beter zou kunnen zijn.”

Kerndocente Micole Smits is een ervaren docent/coach in executive education met als kernexpertise verandermanagement, individuele- (werk)relatie-, team- en organisatieontwikkeling, leiderschap en (interculturele) interactie.

Opleidingsachtergrond:
PCC certificering International Coach Federation, ORSC Certificering, NLP Practitioner, Senior Professioneel Coach, Verandermanagement, Bedrijfscommunicatie.

Meer informatie over de masterclass Effectief Leiderschap.