TRUDIE SCHILS

Trudie Schils is hoogleraar onderwijseconomie bij de vakgroep algemene economie aan Maastricht University School of Business and Economics (SBE). In haar onderzoek richt ze zich op de analyse van leerling- en schoolprestaties en is met name geïnteresseerd in de rol en de beperkingen van toetsen als een maatstaf voor dergelijke prestaties, de rol van sociaal-emotionele vaardigheden en de verschillen tussen groepen leerlingen (bijvoorbeeld naar geslacht of sociaal-economische achtergrond).

Ook is Trudie programmanager van De Educatieve Agenda Limburg. Dit is een samenwerkingsverband tussen de vier instellingen Hoger Onderwijs (Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool. Fontys Hogescholen en Open Universiteit), Limburgse instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), het voortgezet onderwijs (VO), het primair onderwijs (PO) en de Provincie Limburg. De hoofddoelstelling van de Educatieve Agenda Limburg is behoud en uitbouw van goed onderwijs in Limburg. De Educatieve Agenda Limburg wil dit bereiken door middel van een programma dat de dialoog, het samen leren, het ontwikkelen van leerstrategieën en monitoring samenbrengt.

FAST FACTS