FRANS WILMS

Frans Wilms (MCM) is een expert op het gebied van leiderschap en verandering. Het is zijn ambitie om van de leiderschapsstijl, Verbindend Leiderschap de hoofdstroom in Nederland te maken.

Hij traint en coacht leidinggevenden. In samenwerking met UMIO verzorgt hij de online opleiding Verbindend Leiderschap. Hij gebruikt theoretische kaders als basis om concrete praktische acties te ondernemen waarmee je direct impact kunt creëren.

Frans was in voorgaande jaren afdelingshoofd, directeur en burgemeester. Over zijn leerervaringen schreef hij het boek “Groeien in leiderschap”. Oorspronkelijk is hij opgeleid als sportleider, voetbaltrainer en leraar lichamelijke opvoeding.

FAST FACTS