21e eeuwse vaardigheden

De wereld verandert zo snel en ingrijpend, dat er zelfs wordt gesproken van een verandering van tijdperk, in plaats van een tijdperk van veranderingen. Technologische vernieuwingen als het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en big data zijn de belangrijkste aanjagers van al deze veranderingen.

Door onder meer automatisering en robotisering verdwijnt de komende jaren veel laagopgeleid werk. Maar ook werk waarvoor een hogere opleiding is vereist verandert door technologische ontwikkelingen. Omdat computers en algoritmes de simpele taken van ons overnemen, krijgt werk niet alleen nadrukkelijker een technologische component, maar wordt het werk dat we zelf doen bovendien steeds complexer. Daardoor worden er steeds hogere eisen gesteld aan werknemers en zul je in de toekomst over andere competenties moeten beschikken dan nu. Deze zogenaamde ‘21st century skills’ oftwel 21e eeuwse vaardigheden slaan op de capaciteiten en leereigenschappen die nodig zijn om in deze eeuw succesvol te zijn en blijven.

Zo zal de behoefte aan ‘hogere’ cognitieve vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen en creativiteit, toenemen. Ook interpersoonlijke vaardigheden worden steeds belangrijker; omdat computers en machines steeds meer werk voor ons uitvoeren, worden sociale en emotionele vaardigheden van medewerkers des te belangrijker. Didier Fouarge, hoogleraar Dynamics of Skills Allocation aan de School of Business and Economics van Maastricht University, constateert in zijn onderzoek Veranderingen in werk en vaardigheden (2017) dat de werkgelegenheid nú al het sterkst groeit in beroepen waarin een combinatie van probleemoplossend vermogen en interpersoonlijke vaardigheden van belang is. Het belang van 21e eeuwse vaardigheden neemt naar verwachting alleen maar toe. Volgens het wereldwijd toonaangevende organisatieadviesbureau McKinsey stijgt de vraag naar vaardigheden als ondernemerschap en initiatief het hardst. En laat dat nu juist eigenschappen zijn waar het veel medewerkers aan schort.

Je zult jezelf dus continu moeten blijven ontwikkelen om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. Bijscholing en een leven lang leren, waarbij het steeds minder om inhoudelijke kennis gaat, zijn pure noodzaak om jezelf duurzaam inzetbaar te houden, weet ook de eerder aangehaalde Fouarge.

UMIO heeft verschillende masterclasses ontwikkeld waarin de 21e eeuwse vaardigheden centraal staan. Wil je weten met welke masterclass jij doelgericht aan je 21e eeuwse vaardigheden kunt werken? Neem dan contact met ons op. We voorzien je graag van een advies.

Overzicht van alle Masterclasses in Management.

Bronnen: